Γεωργικές Επιχειρήσεις

Παραγωγή Αχλάδια

slidegreen10Ποικιλία Κρυστάλλι

Οπωροφόρο φυλλοβόλο δέντρο που φτάνει σε ύψος τα 4 έως τα 7 μέτρα. Ευδοκιμεί σε πολλές περιοχές
της Ελλάδας (Πήλιο, Κατερίνη, Πελοπόννησο). Όπως μας λέει ο Πλούταρχος έχει πάρει το όνομα Άπια
από τις πολλές απιδιές που έχει ο τόπος. Η Αχλαδιά ζει πολλά χρόνια. Οι ρίζες της χώνονται βαθιά
στο έδαφος, οι βλαστοί και η φυλλωσιά της παίρνουν το σχήμα σφαίρας ή πυραμίδας.

Οι αρχαίοι Έλληνες, στους οποίους ήταν γνωστή από παλαιότερα, έφτιαχναν από το ξύλο της αγάλματα
της Ήρας ενώ το απίδι ήταν αφιερωμένο στη θεά Αφροδίτη.

Η οικονομική σημασία της αχλαδιάς είναι μεγάλη γιατί κάθε δέντρο αποδίδει 100 έως 150 κιλά.

 

 

 

ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙ

 

 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ