Γεωργικές Επιχειρήσεις

Κεντρική


Εντυπωσιακή
Ποιότητα
Προιόντων

Αχλάδια

Παραγωγή ποικιλίας Κρυστάλλι

Μήλα

Παραγωγή ποικιλίας Ρετζίφ

Σταφύλια

Παραγωγή ποικιλίας Σουλτανίνας

Ελιά

Παραγωγή ποικιλίας Κορωνεϊκη

Ποιότητα και υγεία

Η προσωπική μας ενασχόληση εγγυάται την υψηλή ποιότητα των προϊόντων μας

διαβάστε αναλυτικά….